این بهترین فرصت برای تجربه یک زندگی راحت تر است

ابزاری که بتواند فرد را داخل ماشین قرار دهد باید کمجا و مسافرتی باشد و بتواند فرد را  داخل قرار دهد .بسیار پیش امده که برای نقل یک فرد به ماشین به بیش از سه نفر نیاز باشد و حتی برای انتقال فرد باید حتما با ویلچز به ماشینهای بزرک وارد شد ولی در این روش  فرد با جلیقه واردماشین میشود و فقط نشیمنکاه فرد داخل ماشین قرار میگیرئد و ممکن است یکی از پاهای فرد را لازم باشد  با دست داخل قرار دهیم

https://www.instagram.com/rahynlift/

راهین کنار شماست برای راحتی شما

تعویض ابزار در راهین

بلند کننده از زمین

جلیقه خاص با تغییر سایز

برای خرید این قالب می توانید با مشاوره از ما اقدام به خرید کنید.

فهرست