آسانبر های برقی راهین

آسانبرهای برقی راهین

آسانبرهای برقی به همراه ریموت کنترل و باطری  جهت حمل و نقل فرد از ویلچر به تخت

star_rate
star_rate

اسانبر برقی بزرگ سایز  بهترین گزینه برای افرادی محسوب میشود که کاملا در تخت به صورت خوابیده هستند و نیاز به جابه جایی از تخت به ویلچر را دارند

توان جک برقی ۸۰۰ کیلوگرم

وزن دستگاه ۱۹ کیلو گرم

ظرفیت حمل : ۱۴۰ کیلو

سیستم ریموت و کنترل باکس در این مدل طوری طراحی شده که در صورت استفاده غیر مجاز از ان جک خاموش خواهد شد

فهرست