راهین چند منظوره

راهین چند منظوره

ابزاری مناسب برای دوباره ایستادن ویک تمرین ساده در خانه بدون نیاز به طی کردن مسافت های طولانی تا انواع مراکز کاردرمانی .همانطور که میدانید امروزه برای جابهجایی معلولین به مراکز کاردرمانی هزینه گزافی گرفته میشود تا ون های مخصوص در کنار خانه های توانیابان  قرار گیرند چه بسا این هزینه به انضمام هزینه های کاردرمانی بسیار بیش از خرید یک دستگاه خواهد بود .شما با داشتن این تجهیز در منرل به راحتی میتوانید در طول روز تمرین ایستادن کنید ..بویژه برای سرویس های فرنگی آزاد سازی لباس و پوشیدن لباس نیز بسیار راحت تر صورت میگیرد .تجهیز ایستایی مختص افرادی است که کمی توانایی دست دارند

https://www.instagram.com/rahynlift/

فهرست